Min varukorg
Bild

Livsviktigt dagsljus – reglerat solljus

Hur undviks misstag vid placering av solskydd och vad säger forskningen om dagsljusbehovet? Lär dig mer om vikten av en strategi för ljusinsläpp och reglering av solljus.

marie-claude dubois

Dubbelt upp

Konstant jetlag – så beskriver Marie-Claude Dubois känslan när man får för lite dagsljus. Som universitetslektor på Lunds universitet och en av Sverige ledande experter på dagsljus har hon djupgående forskning att luta sig emot.
– De senaste 20 årens forskning bekräftar att dagsljus är helt avgörande för vår hälsa. Det styr våra hormoner och talar om för hjärnan när vi ska vakna och när vi ska sova. Kommer man ur fas med ljuset kan du bland annat få koncentrationsproblem, sömnsvårigheter och känna hunger vid fel tillfällen.

Rörligt eller fast solskydd

Dagsljusets betydelse för människan kan alltså inte underskattas. Däremot behöver det direkta solljuset begränsas vid olika tidpunkter i våra byggnader. För att få rätt dos av dagsljus och samtidigt undvika exempelvis höga temperaturer inomhus eller reflektioner i skärmar gäller det att ha strategin klar. 
– Fast eller rörlig solskyddsavskärmning är en grundläggande fråga. I Skandinavien där vi har många molniga dagar, rekommenderar jag rörliga system som kan dras upp eller ner efter behov.

Skydd efter rum

För att hitta rätt solskydd bör också funktionell belysning ställas mot emotionellt ljus.
– I exempelvis kontor eller klassrum är det viktigast med funktion. Solskyddet måste då kunna motverka bländning och reflexer. I utrymmen som hallar och mötesrum kan man däremot tillåta sig att ha mer direkt solljus för att skapa emotionellt ljus. 
Marie-Claude Dubois pekar också på några solskyddsmisstag som hon har stött på.
– Ett fast, vertikalt solskydd på en öst- eller västfasad är ingen bra idé. Solen ligger rakt framför fönstret runt klockan 9 i öst och klockan 15 i väst, och då skuggar inte skyddet vid de tiderna. Ett annat känt misstag är när sensorn till en persienn placerades uppe på ett tak. Persiennerna åkte då ner varje gång som solen lös mot taket, även när solljuset inte träffade fönsterna.

Vill ni ha hjälp med att hitta en solskyddslösning som passar era förutsättningar? Kontakta Sun Off så hjälper vi er med tips och vägledning.