Min varukorg

300 screenmarkiser till klimatsmart skola

Sund inomhusmiljö och klimatsmarta lokaler – så presenterade Umeå kommun den nyöppnade Maja Beskowskolan. För att uppnå det krävdes bland annat 300 screenmarkiser.

Maja Beskowskolan

Maja Beskowskolan i Umeå har varit skola under flera andra namn sedan 50-talet. Efter två års totalrenovering öppnade den upp i ny gestaltning lagom till höstterminen 2019. Förutom moderna och flexibla undervisningsytor, har stort fokus legat på energisnåla lösningar och ett bra inomhusklimat. När Sun Off fick uppdraget att ta fram solskydd till skolbyggnadernas fönster, föreslog man en screenmarkis. Det är en av de mest effektiva solskyddslösningarna när det gäller att hålla nere inomhustemperaturen.

– Screenmarkis Zip 105 som vi valde är dessutom tålig mot vind och kräver mindre underhåll jämfört med en traditionell markis, säger Lars-Erik Enholm, platschef på Sun Off Umeå.

Maja Beskowskolan

Diskret färganpassning
Totalt monterade Sun Off över 300 motormanövrerade screenmarkiser på Maja Beskowskolan. Markisernas väv löper vertikalt längs fönsterna och produkterna anpassades till olika fönsterstorlekar, samt till skolans färgsättning.
– Vi lackerade samtliga produkter utifrån de tre fönsterfärger som finns på byggnaden. Därmed blev solskydden väldigt väl integrerade i fasaden och helhetsintrycket blev snyggt och diskret, säger Lars-Erik Enholm.

Maja Beskowskolan

 

Se alla referenser

Se våra screenmarkiser