Hantering av Corona COVID-19 vid möten, mätning och montage av solskydd. I dagar med ett aktivt arbete för att begränsa smittspridningen av COVID-19 i Sverige kan det lätt skapas en osäkerhet kring vilka situationer man ska undvika eller helt välja bort. Osäkerheten rör sällan den egna hanteringen utan istället hur andra hanterar samma situation och om de tar risker som i förlängningen påverkar andra, alltså dig och mig.

Platser för kundkontakt i vår verksamhet är t.ex. i butiker, hem-/mätbesök, projektmöten och montage. Nedan delger vi hur vi Coronaanpassar vår verksamhet för att inte utsätta kunder eller medarbetare för risk. Alla Sun Off-anställda som går till jobbet är fullt friska, symptomfria och följer de regler som smittskyddsinstitutet delger.

Butiks- och projektmöten Vi vill skapa en trygg och säker miljö för både kunder och anställda varför vi räknar med att även våra besökare är helt symtomfria. Vid minsta tveksamhet träffar vi gärna dig vid ett annat tillfälle eller via en kanal där vi inte behöver mötas fysiskt. Då är man hjärtligt välkommen att kontakta oss via www.sunoff.se/butiker

Hembesök och montage Under ett hembesök brukar vi dels ta måtten för dina blivande solskyddsprodukter men även tipsa om bästa lösningen för just din fastighet och dina önskemål. Vi träffas vid din ytterdörr, håller brukligt avstånd och undviker handskakningar och annan direkt kontakt. Utvändiga solskydd kan vi mäta och montera utan er medverkan, och självfallet även invändiga om ni låter oss husera fritt i er fastighet under den normalt korta tid detta tar. I det sistnämnda fallet gäller självfallet att det inte skall finnas någon smittrisk i fastigheten.

Vid minsta tveksamhet att du kan vara smittad eller är i en riskgrupp träffar vi gärna dig vid ett annat tillfälle eller via en kanal där vi inte behöver mötas fysiskt. Vänligen kontakta oss då på (www.sunoff.se/butiker).

Så länge du som kund är symptomfri är det du som väljer kontaktväg. Vi är vana att anpassa oss och ingen kund skall behöva avstå ett köp eller service av sitt solskydd på grund av Corona.