Gardinerna gör inget väsen av sig på Kista Entré

Över 100 stora rullgardiner som är i rörelse skulle kunna höja ljudnivån i en byggnad. Men på Kista Entré blev lösningen både tyst och temperatursänkande.

De invändiga persiennerna hade spelat ut sin roll på konferens- och kontorsanläggningen Kista Entré. Fastighetsägaren Vasakronan var på jakt efter ett solskydd som gör det möjligt att se inifrån och ut i nedfällt läge. Sun Off i Stockholm anlitades och lösningen blev en ”spolrullgardin” som skulle sättas invändigt på fastighetens dubbelglasfasad. De stora glaspartierna gjorde att det inte var aktuellt med några vanliga mått på gardinerna.

Läs mer här