Min varukorg
Bild

Så löser solskydd dubbla temperaturproblem

Ingen strävar efter att bygga energislukande fastigheter eller skapa ett outhärdligt inomhusklimat. Ändå är det två problem som uppstår på grund av ogenomtänkta solskydd. Här berättar vi om hur rätt solskydd kan resultera i dubbla vinster – både under sommaren och vintern.

En första tanke för många när man nämner solskydd är att det agerar bländskydd för verksamheten innanför fönstren. Men idag är ett solskydd minst lika viktigt för att uppnå ett bra inomhusklimat. 40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. Solskydden fungerar som en dynamisk värmereglerare som får stora effekter på energiåtgången och inomhusklimatet. Få byggnader klarar sig utan bra solskydd utifrån flera aspekter. Välj därför inte solskyddsprodukt av gammal vana eller utifrån enbart pris – fundera istället på vilka egenskaper som solskyddet ska ha och om det ska stänga ute, alternativt stänga inne värme.

Dubbelt upp

Avskärmning före avkylning, det vill säga att fönstermiljön optimeras vad gäller värmelaster, innan man dimensionerar, investerar eller faktiskt nyttjar någon form av luftkonditionering. Ett utvändigt solskydd ger oftast bäst effekt för det invändiga klimatet och kan leda bort upp mot 95 procent av värmen. Rätt produkt kan till och med resultera i att behovet av en kylanläggning helt elimineras. Att det går åt extremt mycket energi för att kyla ner byggnader ställdes på sin spets under den heta sommaren 2018. Solskyddföretagens branschförbund blev då inbjudna till regeringskansliet för att diskutera utmaningarna tillsammans med representanter från övriga aktörer, såsom ledande bygg- och fastighetsägare. Är det då enbart på sommaren som man tjänar på ett bra skydd mot solen? Nej, dagens byggnader har en energibalans som gör att de tenderar att överhettas större delen av året. Samtidigt kan solskydd användas till att hålla kvar värmen i en byggnad när det behovet finns och en och samma produkt kan därmed ge dubbel effekt.

ÄNTLIGEN har vi uppdaterade allmänna råd om inomhustemperatur från Folkhälsomyndigheten! De har större fokus på höga temperaturer, klimatförändringar och värmeböljors effekt på människors hälsa.

Så här skriver Folkhälsomyndigheten:
"Verksamhetsutövaren bör planera och anpassa sin verksamhet utifrån kunskapen om att klimatet blir varmare samt genomföra åtgärder som på både kort och lång sikt förebygger höga inomhustemperaturer. Sådana åtgärder kan exempelvis vara att– installera solskydd vid fönster med direkt solinstrålning."

Svart trähus med svart markis
Svart trähus med svart markis

Heta siffror

Hur stor blir då skillnaden i byggnader med, respektive utan solskydd? Ett av Sun Off:s räkneexempel i simuleringsprogrammet ESBO på en skola visade att antalet timmar då inomhustemperaturen var över 25 grader under ett år uppgick till 987. Samma siffra med solskydd blev 0. Skillnaden på energiåtgången för nedkylning är också stor. Ett kontorsrum i söderläge utan solskydd hade ett kylbehov på 1820 kWh. Med en av rullgardinerna som användes i testet sjönk kylbehovet till 700 kWh och med en utvändig screenmarkis gick siffran ner till 337 kWh.

Gör en energibesparing du också.

Vill ni ha hjälp med att hitta en solskyddslösning som ger ett behagligt inomhusklimat och som bidrar till att uppfylla energikraven? Kontakta Sun Off så hjälper vi er från start till mål.

Kontakta våra specialister
Anders Berkander
Projektledare/Säljare
073-461 88 00
anders.berkander@sunoff.se

David Torgilsman
Projektledare/Säljare
0705-17 08 00
david.torgilsman@sunoff.se