Markisoletter gav ett solsäkert äldreboende

Vem som vistas i en fastighet, och på vilket sätt, har betydelse för vilket solskydd som passar bäst. Så varför blev då markisoletter en idealisk lösning för Ekedal äldrecentrum i Skövde?

I Skövde behövde kommunen tillgodose det växande behovet av särskilda boenden för samhällets äldre åldersgrupper. Ekedal äldrecentrum, vackert beläget vid Boulognerparken, utökades därför med två byggnader under 2020. Från byggentreprenören Asplunds Bygg fick Sun Off det omfattande uppdraget att montera över 200 utvändiga solskydd. Vid sidan av ett antal Screenmarkis Zip, bestod den största delen av arbetet av att sätta upp markisoletter. Det är en solskyddsvariant som kan beskrivas som en kombination av en traditionell fönstermarkis och en screenmarkis.

Läs mer här